top of page

NE

Tijdens de zomer van 2021 maakte ik een reis met als doel om tijd door te brengen in recent verbrandde bosgebieden en te observeren welke objecten, vormen en verhalen zich daarin aftekenen. Alle foto's en video's zijn gemaakt zonder ook maar één keer scherp te stellen. Het is niet mijn bedoeling een documentaire te maken, wel om een gat in de tijd te slaan en voor even een glimps te ervaren van de wisselwerking tussen mens, vuur en natuur zoals al tienduizenden jaren gaande is.

 

Tijdens het proces heb ik verschillende malen het eigen lichaam gebruikt om de positie van mens in te nemen; in kraters van verbrandde boomstronken, in de assen van verkruimeld struikgewas, ....

 

De reis betekende voor mij een ommekeer, waarbij ik de wereld zoals die zich toont aan onze blik gedag zei en met volle overtuiging op innerlijke reis ging. 

ENG

During the summer of 2021, I took a trip with the goal of spending time in recently burned forest areas and observing what objects, shapes and stories are evident in them. All photos and videos were taken without focusing. It is not my intention to make a documentary, but rather to punch a hole in time and experience for a moment a glimpse of the interaction between man, fire and nature as has been going on for tens of thousands of years. During the process

I used my own body several times to assume the position of a human being; in craters of burned tree stumps, in the ashes of crumbled bushes, ....

 

The journey marked a turning point for me, saying goodbye to the world as it shows itself to our gaze and embarking on an inner journey with full conviction.

Flanders_horizontaal_naakt (1).png
bottom of page